top of page

Smlouva o pronájmu, všeobecné podmínky a provozní informace Konopindovy chaty, v Peci pod Sněžkou 211 aktualizace: 4.2.2024

 

1. Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem Konopindovy chaty a nájemcem.

 

2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vznikne po připsání zálohové platby v době splatnost na níže uvedený účet pronajímatele. O jejím připsání Vám bude zasláno e-mailem nebo SMS potvrzení o přijet platby. Od této doby je objednávka pro nájemce i pronajímatele závazná.

 

3. Při nástupu pronájmu je nájemce povinen předložit pronajímateli doklad totožnost při podpisu Smlouvy o pronájmu. Nájemce se zavazuje řádně se registrovat (sebe i spolucestující) v registraci hostů. Link pro elektronickou registraci je zaslán s informací o uhrazení doplatku. Na základě zaevidování budou nájemci vydány Karty hosta (mail, sms) . Potřebné nacionále jsou u dospělých: Jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, trvalé bydliště (děti: jméno, příjmení, datum narození) Nájemce zodpovídá za jednání svých hostů.

Více informací o Kartě hosta najdete ZDE.

 

4. Provozní řád je nedílnou součástí Smlouvy o pronájmu viz níže, kterou podepíší obě strany nejpozději při předání klíčů. Možnost pořešit emailem. Místo předání klíčů a podpisu smlouvy je dle domluvy. V případě samoobslužného příjezdu, bude klíč uzamčen v kódové schránce. Kód bude sdělen po připsání doplatku s kaucí.

 

5. Objednávky na pronájem chaty přijímáme emailem. Obratem sdělíme, zda je vámi požadovaný termín volný a v kladném případě vám bude tento termín předběžně rezervován po dobu 5-ti kalendářních dnů. Do této doby musí být uhrazena záloha 50% z celkové ceny pobytu bankovním převodem na účet

č. 1129755046/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a termín.

 

6. V opačném případě bude předběžná rezervace zrušena a tento termín bude opět uvolněn.

 

7. Chalupa se pronajímá jako celek. Majitel se po dobu vašeho pobytu v chalupě nezdržuje, může se však v průběhu pobytu přijet a přesvědčit se, zda jsou dodržovány podmínky pronájmu.

 

8. Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:

 

a. Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně.

b. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující celkovou kapacitu objektu 12 osob.

c. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).

d. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.

 

Ve všech případech nevzniká právo na vrácení nespotřebované platby za pronájem.

 

9. Cena je k nahlédnut na webových stránkách. Cena zahrnuje spotřebu el. energie, plynu, vody, poplatky městu, povlečení, 2ks kuchyňských utěrek, 2ks ručníků, úklidové prostředky, tablety do myčky, toaletní papír, tekuté mýdlo.

 

10. Cena nezahrnuje poplatek 2500,- v případě, že nájemce neprovede základní úklid (viz. níže). Poplatek za úklid může být odečten z vratné kauce.

 

11. Poplatky za parkování na vyhrazených parkovištích v Peci p. Sn. a jednorázové povolení k vjezdu, nebo povolení na 2-8 dní (200,-Kč) si hradí nájemce sám. Pro vícedenní pobyt je nutné zakoupit 2x jednorázový vjezd.

12. V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.

 

13. Před nástupem je nájemce povinen složit vratnou kauci 5000,-Kč převodem na účet spolu s doplatkem. Kauce slouží ke kryt případných škod a bude v případě bezproblémového předání do 7 dnů vrácena převodem na účet.

 

14. Před ukončením pronájmu je nájemce povinen vyčkat na příjezd pronajímatele, nebo pověřené osoby a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá (pokud není domluveno jinak).

 

15. Storno podmínky: v případě odstoupení nájemce od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodů. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Storno poplatek se počítá z výše zálohové platby. Storno musí nájemce provést písemně (e-mail) a pronajímatel vyrozumí nájemce o přijet storna rovněž písemně (e-mail). Rozhodné je datum dne přijet e-mailu.

 

Storno pobytu 30 a více dnů – bez poplatku

Storno pobytu 29-13 dnů – 80% z výše zálohy,

Storno pobytu 13 dnů a méně 100% z výše zálohy.

V případě, že nájemce nedorazí a neobsadí předem objednanou chalupu do 24 hodin od rezervovaného pobytu, účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100% z výše zálohové platby a pobyt se ruší bez náhrady. Toto neplatí v případě, že se nájemce a pronajímatel o pozdějším nástupu s předstihem telefonicky nebo e-mailem domluví. V případě, že nájemce ze svého rozhodnut ukončí svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

 

Provozní informace:

Nástupy na týdenní pobyt: je vždy v neděli po 15 hodině. Pokud nebude obsazen termín předcházející vašemu pobytu, je po domluvě možný i dřívější nástup.

 

Ukončení pobytu: nejpozději v sobotu do 10 hodin. U víkendových pobytů příjezd a odjezd dle domluvy.

 

V letním období je možné parkování přímo u chaty (max. tři vozy). Jedná se o zónu KRNAPu a je nutné si zakoupit jednorázové povolení k vjezdu u parkoviště Zelený potok. V zimním období je k dispozici centrální parkoviště v Peci.

Kde zakoupit povolení k vjezdu najdete ZDE.

 

Nájemce obdrží 2 sady klíčů (hlavní vchod a lyžárna). Na chalupě náhradní sada. Nájemce je povinen klíč řádně opatrovat a není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třet osobě pořídit duplikáty klíče. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny vložky) ve výši 3000,- Kč.

 

Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken a zatažení závěsů v přízemí.

 

Při prvním příchodu do chalupy je host povinen zkontrolovat, že je chalupa bez závad. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit pronajímateli, nebo pověřené osobě.

 

V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv si host přiveze sebou.

 

Nájemci a jejich hosté se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí.

 

Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.

 

Nájemce není oprávněn vodit do chalupy neubytované osoby, umožnit komukoli vstup do chalupy, či nechat jakoukoli neubytovanou osobu přespat v chalupě.

 

V celém objektu chalupy je přísný zákaz kouření, otevřeného ohně (svíčky atd.), rozdělávat oheň mimo určené ohniště

.

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKAZU, VRATNÁ KAUCE PROPADÁ V PLNÉ VÝŠI!

 

Nájemce je povinen se seznámit s umístěním hasících prostředků (3x hasící přístroj, 1x hasící deka) .

 

Pozor! Kamna nejsou určena jako primární zdroj topení. Jedná se o zálohu v případě výpadku el.energie. Netopte v nich.

 

Z bezpečnostních důvodů nenechávejte děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. 

Prosíme nekonzumujte jídlo a pití mimo jídelnu a kuchyň.

 

Nájemce je povinen při odchodu vždy zhasnout světla a zamknout chalupu i lyžárnu.

 

Pronajímatel neodpovídá za ztrátu věcí po dobu nájmu.

 

V chalupě nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 

Poolový stůl je možné doplnit vložkou na karambol. Na kulečníkový stůl neodkládejte žádné věci ani děti!

 

Po domluvě je možný pobyt zvířat, za které si vždy zodpovídá majitel.

 

V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 

Nájemce po sobě provede základní úklid (uložení věcí na původní místa, umyt nádobí, vyklizení myčky, úklid podlah, vysvlečení povlečení).

 

V případě, že nebude proveden základní úklid, bude z kauce odečten poplatek za úklid ve výši 2500,-Kč. 

 

Prosím o seznámení s umístěním el. pojistek (hlavní pojistky venku vlevo od schodů, el. rozvaděč ve spižírně),hlavní uzávěr plynu venku pod kuchyňským oknem. Uzávěr plynu je také ve sklepě a za sporákem. Hlavní uzávěr vody je ve sklepě. Každé umyvadlo, wc i pračka mají vlastní uzávěry tzv. roháčky.Kličky od dvířek jsou umístěny v chodbě nad lékárničkou.

 

V rámci ochrany přírody šetřete prosím vodou ( krátká sprcha, eko splachování, eko program u myčky na nádobí).

 

Odpadní vody jsou jímány do septku s omezenou kapacitou. Je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.

Prosím třiďte odpad! Menší nádoby na třídění jsou umístěny ve spižírně, odkud se nosí do přístřešku za lyžárnou. Organické zbytky potravin patří do kompostéru. (ne maso, olej). Ostatní odpad patří do připraveného pytle, který nahrazuje popelnici na směsný odpad. Malé černé pytle se v případě potřeby nosí též do přístřešku do velkého bílého pytle!

 

Plynový kotel je umístěn pod schody a nevyžaduje žádnou údržbu nebo nastavování. V případě potřeby je termostat umístěn v chodbě vedle schodů. Nastavení provádějte pouze tlačítky +- na požadovanou teplotu.

Též je možnost regulovat každý radiátor.

 

Pod umyvadlem v kuchyni a v patře se nachází 10l bojler. Kapacita je omezena a může dojít k vyčerpání teplé vody. Během chvíle bude voda dohřáta.

Smlouva o pronájmu Konopindovy chaty ke stažení zde.

 

bottom of page