Soutěž o bednu Bohemia Sektu PRAVIDLA SOUTĚŽE

Aktualizováno: 18. 2. 2020

Pro naše věrné jsme si připravili pidi soutěž o 6 ks Bohemia Sektu. Soutěžit mohou jen věrní tzn. 527 sledujících k dnešnímu dni 18.2.2020. Soutěž bude probíhat na našich facebookových stránkách. Odměnu je možné zaměnit dle chuti výherce, ale v odpovídající ceně. Moc se těšíme na Vaši účast a ještě jednou díky, že jste věrní :)

Přejeme hodně štěstí, Konopindova chata

Soutěž probíhá od 18.2.2020 – 23.2.2020PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Soutěž o bednu Bohemia Sektu

* do komentářů dejte :) veselého smajlíka pokud jste Konopindu navštívili, nebo

:( smutného pokud ještě ne


Cenu soutěže tvoří: 6 ks Bohemia Sektu.
Odměnu je možné zaměnit dle chuti výherce, ale v odpovídající ceně v sortimentu Bohemia Sekt.

Výhra a způsob určení výherce: Vyhodnocení proběhne do pěti pracovních dnů od ukončení soutěže.

Každému účastníkovi bude přiřazeno číslo, dle pořadí příchozích komentářů. Následně bude vítěz určen číselným losem provozovatelem stránek.

Rozhodnutí o vítězi je závazné a žádný účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat.

Provozovatel není povinen rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat. ​

Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou a zveřejněn na facebooku.

Pokud výherce neodpoví na zaslané oznámení o výhře nejpozději do týdne, bude automaticky anulován a místo něj bude osloven další v pořadí.
Podmínkou účasti v soutěži je splnění soutěžních kritérií. Výhra může být předána pouze osobě starší 18 let.
Cenu soutěže získá jeden vylosovaný.

Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné přeměnit v hotovost. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.


Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla této soutěže kdykoliv upravit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.


Osobní údaje: Soutěžící bere na vědomí, že má ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), řadu práv – poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k evidovaným údajům, právo na jejich aktualizaci, odstranění či blokaci. V případě porušení zákona se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas se zpracováním poskytujete provozovateli Konopindova chata.


“Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo nějak spojena s Facebookem a Facebook za soutěž neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.”

Pořadatelem této soutěže je Konopindova chata, Pec pod Sněžkou 211, Pec pod Sněžkou, PSČ.: 54221. tel.: 731 155 041, email.: konopinda211@gmail.com

221 zobrazení0 komentářů