top of page
SOUTĚŽÍME O POBYT NA KONOPINDOVĚ CHATĚ
Připravili jsme si pro Vás soutěž o pobyt na Konopindově chatě, až pro 12 osob na prodloužený víkend (3noci), ve volném termínu od 1.11. - 16.12.2018.
Soutěž bude probíhat na našich Facebookových stránkách  Moc se těšíme na Vaši účast. Hodně štěstí, Konopindova chata

SOUTĚŽ: Vyhrajte poukaz na pobyt pro 12 osob na 3 noci na Konopindově chatě
Podmínky pro zařazení do soutěže:
* Staňte se fanouškem našich Facebookových stránek
* Veřejně sdílejte tento soutěžní příspěvek
* Do komentářů nám napište: soutěž Konopinda

Výhra a způsob určení výherce:

Každému účastníkovi bude přiřazené číslo, dle pořadí příchozích komentářů. Následně bude vítěz určen číselným losem provozovatelem stránek. Rozhodnutí o vítězi závazné a žádný účastník není oprávněn verdikt zpochybňovat. Provozovatel není povinnen rozhodnutí jakkoliv vysvětlovat nebo o něm diskutovat.

Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou a zveřejněn na Facebooku. Následně obdrží platný poukaz.
Platnost výherního poukazu 1. 11. 2018 – 16.12. 2018.
Soutěž probíhá od 1.10. 2018 – 15.10. 2018
“Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo nějak spojena s Facebookem a Facebook za soutěž neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.”
Pravidla soutěže: SOUTĚŽÍME O POBYT NA KONOPINDOVĚ CHATĚ
Soutěžíme o pobyt na Konopindově chatě až pro 12 osob na noci.
Pořadatelem této soutěže je Konopindova chata, Pec pod Sněžkou 211, Pec pod Sněžkou, 54221. tel.: 731 155 041
Cenu soutěže tvoří ubytování až pro 12 osob na Konopindově chatě. Termín si může výherce sám vybrat z nabídky volných termínů od 1. 11. 2018 – 16.12. 2018, po odsouhlasení pořadatelem. Případně je možnost domluvit náhradní termín, mimo hlavní sezónu v roce 2019.
Podmínkou účasti v soutěži je splnění soutěžních kritérií. Výhra může být předána pouze osobě starší 18 let. Cenu soutěže získá jeden vylosovaný.
Vyhodnocení proběhne do pěti pracovních dnů od ukončení soutěže.
 
Výherce soutěže bude o výhře vyrozuměn zprávou na Facebooku. Výherce bude zveřejněn na naší Facebookové stránce. Pokud výherce neodpoví na zaslané oznámení o výhře nejpozději do týdne, bude automaticky anulován a místo něj bude osloven další v pořadí. Pořadatel neodpovídá za nedoručení či prodlení s doručením zaslaného oznámení výhry.
Účast v soutěži a výhry není možné vymáhat právní cestou a výhry v soutěži není možné přeměnit v hotovost. Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly. Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla této soutěže kdykoliv upravit či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
Osobní údaje
Soutěžící bere na vědomí, že má ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), řadu práv – poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k evidovaným údajům, právo na jejich aktualizaci, odstranění či blokaci. V případě porušení zákona se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas se zpracováním poskytujete provozovateli Konopindova chata.
bottom of page